Αναπαλαιώσεις – Ανακαινίσεις Κατοικιών

Αναπαλαιώσεις – Ανακαινίσεις Κατοικιών

Η προσέγγιση μας για κάθε είδους ανακαίνιση είναι πολύ προσεκτική

και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για μια ολοκληρωμένη μελέτη και προσφορά κόστους υλικών και εργασιών μέχρι την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού κάθε έργου .

Ανακαινίσεις – Αναπαλαιώσεις Παλαιών Κατοικιών

Κάθε παλιό οίκημα και ιδιαίτερα κάθε παλιά κατοικία έχει την δική της ιστορία,
παράδοση και τους λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκε με μια συγκεκριμένη
αρχιτεκτονική αλλά και τεχνοτροπία.

Εμείς η MG Constructor σεβόμαστε κάθε πλευρά, δωμάτιο, χώρο, σημείο ακόμη και εξωτερικές κατασκευές όπως ξυλόφουρνους, πηγάδια και αποθήκες.

Αναπαλαιώνουμε όλο το κτήριο με προσοχή και σεβασμό διατηρώντας το βασικό του σχήμα προσφέροντας μια νέα δυναμική, προοπτική και λειτουργικότητα στο κτήριο.

</center>

[mc4wp_form]