Ανέγερση Οικοδομών

Ανέγερση Οικοδομών

Με τον όρο «προηγμένη τεχνολογία κατασκευών» η MG CONSTRUCTOR συμπεριλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνικών και πρακτικών που καλύπτουν τις τελευταίες εξελίξεις στην κατασκευή κτηρίων, στην τεχνολογία των υλικών, τις διαδικασίες σχεδιασμού και της δομικής ανάλυσης, τον έλεγχο των ποσοτήτων των υλικών και των υπηρεσιών, την διαχείριση του εργοταξίου και των υποδομών, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μελέτης και σχεδιασμού.

 

Η ενσωμάτωση της προηγμένης τεχνολογίας κατασκευών της MG CONSTRUCTOR, στην πράξη αυξάνει τα επίπεδα ποιότητας, αποτελεσματικότητας, ασφάλειας, βιωσιμότητας και αξιοποίησης των χρημάτων του πελάτη μας.

Εμείς στην MG CONSTRUCTOR συνδυάζουμε την 40χρονη εμπειρία μας και εξισορροπούμε τις παραδοσιακές μεθόδους κατασκευής και οικοδόμησης κτηρίων με τις σύγχρονες και καινοτόμες νέες πρακτικές, ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες του κλάδου μας, προς όφελος του πελάτη μας.

</center>

Η προηγμένη τεχνολογία κατασκευών της MG CONSTRUCTOR

Τεχνικές και μέθοδοι δόμησης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Σήμερα η κατασκευή σύγχρονων κτηρίων απαιτεί τον συντονισμό μιας ευρύτατης σειράς αλληλένδετων παραγόντων, συστημάτων, υλικών και συγκροτημάτων τα οποία πρέπει να συνεργαστούν για να προσφέρουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία αλλά και την συνεργασία των πελατών, των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των προμηθευτών, των εργολάβων και των υπεργολάβων για την άριστη εφαρμογή του σχεδιασμού, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού κόστους.

 

Προηγμένη τεχνολογία κατασκευών από την MG CONSTRUCTOR

Ο κατασκευαστικός κλάδος επικρίνεται επανειλημμένα επειδή δεν χρησιμοποιεί την καινοτομία. Οι βασικές μέθοδοι κατασκευής, τεχνικών και τεχνολογιών δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ από την αρχαιότητα.

Όμως η εφαρμογή της καινοτομίας στον κατασκευαστικό κλάδο δεν είναι μια απλή επιθυμία που μπορεί να υλοποιηθεί απλά και εύκολα .

Η υιοθέτηση της προηγμένης τεχνολογίας κατασκευών απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό, δέσμευση από ολόκληρη την ομάδα του έργου, κατάλληλες στρατηγικές προμηθειών, καλό ποιοτικό έλεγχο, κατάλληλη εκπαίδευση και προσεκτική εφαρμογή.

Κάθε κατασκευαστικό έργο είναι διαφορετικό, κάθε χώρος είναι ένα μοναδικό σημείο, οι κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται σε διαφορετικά σημεία και συνεπάγονται τη συνεχή κίνηση προσωπικού και μηχανημάτων. Επιπλέον, ο καιρός και άλλοι παράγοντες μπορούν να αποτρέψουν την αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων και του προγραμματισμού.

 

[mc4wp_form]